โครงการตะลุยบ้านนอก (ครั้งที่ 1) ประจำปี 2561 จังหวัดขอนแก่น

โครงการตะลุยบ้านนอก (ครั้งที่ 1) ประจำปี 2561 จังหวัดขอนแก่น

ชมรมสื่อบ้านนอก ตะลุยบ้านนอก จ.ขอนแก่น (ครั้งที่ 1) ประจำปี 2561 เมื่อวันเสาร์ที่ 25-26 สิงหาคม 2561 ที่ผ่านมา ชมรมสื่อบ้านนอก ร่วมกับสถาบันส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมปิดทองหลังพระสืบสานแนวพระราชดำริ หรือมูลนิธิปิดทองหลังพระ พาสื่อมวลชนทั้งจากส่วนกลาง...

read more
กำหนดการ “ตะลุยบ้านนอก” ครั้งที่ 1/2560

กำหนดการ “ตะลุยบ้านนอก” ครั้งที่ 1/2560

สร้างพื้นที่เรียนรู้ เติมเต็มการอยู่ร่วมกัน ระหว่างเมืองและชนบท กำหนดการ “ตะลุยบ้านนอก” ครั้งที่ 1/2560  ณ   จังหวัดพัทลุง   วันเสาร์ที่  20 พฤษภาคม 2560 06.30 น. เช็คอิน ณ สนามบินดอนเมือง (อาคารผู้โดยสารขาออกภายในประเทศ อาคาร2) แจกเอกสาร/อุปกรณ์สื่อ 07.45 น....

read more
โครงการตะลุยบ้านนอก (ครั้งที่ 1) จังหวัดพัทลุง

โครงการตะลุยบ้านนอก (ครั้งที่ 1) จังหวัดพัทลุง

สร้างพื้นที่เรียนรู้ เติมเต็มการอยู่ร่วมกัน ระหว่างเมืองและชนบท โครงการตะลุยบ้านนอก (ครั้งที่1) จังหวัดพัทลุง หลักการและเหตุผล                 ด้วย ชมรมสื่อบ้านนอก ต้องการที่จะนำสื่อมวลชนในส่วนกลางออกไปสัมผัสชีวิตความเป็นอยู่ของพี่น้องชาวชนบท...

read more
โครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบบูรณาการ ฯ จังหวัดน่าน

โครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบบูรณาการ ฯ จังหวัดน่าน

ความเป็นมา โครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบบูรณาการแก้ไขปัญหาและพัฒนาพื้นที่จังหวัดน่าน เป็นงานด้านส่งเสริมการพัฒนาของโครงการ ปิดทองหลังพระฯ (ในขณะนั้น) ซึ่งจังหวัดน่าน เป็นจังหวัดแรกที่โครงการปิดทองหลังพระฯ ได้พิจารณาคัดเลือกเป็นพื้นที่ สำหรับการพัฒนาระบบต้นแบบ...

read more
โครงการบริหารจัดการน้ำอย่างยั่งยืน ฯ จังหวัดอุดรธานี

โครงการบริหารจัดการน้ำอย่างยั่งยืน ฯ จังหวัดอุดรธานี

ความเป็นมา                 โครงการบริหารจัดการน้ำอย่างยั่งยืนอ่างเก็บน้ำห้วยคล้าย อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จ.อุดรธานี” เป็นพื้นที่ขยายผลของสถาบันส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำริ ภายใต้มูลนิธิปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำริ...

read more
โครงการต้นแบบอ่างเก็บน้ำห้วยสัก จังหวัดเชียงราย

โครงการต้นแบบอ่างเก็บน้ำห้วยสัก จังหวัดเชียงราย

ความเป็นมา             คณะกรรมการสถาบันส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำริ มีมติเมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2555 อนุมัติตามที่จังหวัดเชียงราย เสนอให้พื้นที่อ่างเก็บน้ำห้วยสักอันเนื่องมา จากพระราชดำริ ตำบลห้วยสัก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย...

read more
มรว.ดิศนัดดา ย้ำ6ปี “ปิดทองหลังพระ” ทำงานตามแนวพระราชดำริ

มรว.ดิศนัดดา ย้ำ6ปี “ปิดทองหลังพระ” ทำงานตามแนวพระราชดำริ

มรว.ดิศนัดดา ย้ำ ๖ ปี มูลนิธิปิดทอง ฯ ยึดการทำงานพัฒนาตามแนวพระราชดำริ พ้อข้าราชการไม่ค่อยช่วยสงสัยโครงการฯ ไม่มีเงินทอน มรว.ดิศนัดดา ดิศกุล เลขาธิการมูลนิธิปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำริ กล่าวย้ำถึงแนวทางในการทำงาน ในรอบ ๖ ปี ที่ผ่านมาของมูลนิธิฯ...

read more
ประกาศรายชื่อผู้ส่งผลงานเข้าประกวดรางวัลสื่อเพื่อการพัฒนา

ประกาศรายชื่อผู้ส่งผลงานเข้าประกวดรางวัลสื่อเพื่อการพัฒนา

ประกาศรายชื่อผู้ส่งผลงานเข้าประกวดรางวัลสื่อเพื่อการพัฒนา รายชื่อผู้ส่งผลงานเข้าการประกวด รายการบทความ และอื่นๆ >>> Download Click ! <<< รายชื่อผู้ส่งผลงานเข้าการประกวด รายการภาพถ่าย >>> Download Click !...

read more
โค้งสุดท้ายประกวดสื่อบ้านนอก 480 ชิ้นงานลุ้นรางวัลพระราชทาน

โค้งสุดท้ายประกวดสื่อบ้านนอก 480 ชิ้นงานลุ้นรางวัลพระราชทาน

อดีตรองนายกรัฐมนตรี ชื่นชมมูลนิธิปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำริฯ และชมรมสื่อบ้านนอก ร่วมจัดโครงการแระกวดสื่อบ้านนอก ช่วยเติมเต็มความเข้าใจระหว่างคนเมืองกับคนบ้านนอก โดยมีผู้สนใจ 250 คน ส่งผลงาน 480 ชิ้นเข้าประกวด...

read more