สื่อบ้านนอกบอกต่อ “น้ำพริกเผาลำไยอบแห้ง” จ.จันทบุรี

สื่อบ้านนอกบอกต่อ “น้ำพริกเผาลำไยอบแห้ง” จ.จันทบุรี

สื่อบ้านนอกลงพื้นที่ อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี เมืองที่อุดมสมบูรณ์ไปด้วยไม้ผล ซึ่งชาวบ้านที่นี่บอกถ้ามาอำเภอสอยดาว แล้วไม่ซื้อ “น้ำพริกเผา สูตรลำไย” ของดีชุมชนการันตีโอท็อป  ติดมือกลับบ้านด้วยแล้ว ถือว่ามาไม่ถึง นางสาวรสริน บุญอาจ ผู้ใหญ่บ้านสันตอ หมู่ 3...
สื่อบ้านนอก พาตะลุย! “ศูนย์พัฒนาไม้ผล” จ.จันทบุรี

สื่อบ้านนอก พาตะลุย! “ศูนย์พัฒนาไม้ผล” จ.จันทบุรี

  เมื่อมนุษย์เราไม่ได้เกิดมาเพื่อหาความหมายของชีวิต แต่เราเกิดมาเพื่อใช้ชีวิตให้มีความหมาย ตะวันโผล่พ้นขอบฟ้า เป็นสัญญาณเตือนว่าเช้าวันใหม่… ชมรมสื่อบ้านนอกจึงเก็บกระเป๋าออกเดินทางกันอีกครั้ง เมื่อวันที่ 21-22 พฤศจิกายน ที่ผ่านมา  “น้ำตกลือเลื่อง เมืองผลไม้...
ภาพรางวัลสื่อชนะเลิศ โครงการสื่อเพื่อการพัฒนาชนบท ครั้งที่ 1

ภาพรางวัลสื่อชนะเลิศ โครงการสื่อเพื่อการพัฒนาชนบท ครั้งที่ 1

รางวัลที่ชนะเลิศ ชื่อภาพ อันเชิญ โดยคุณวินนิวัตร รองชนะเลิศอันดับ ๑ นาข้าวสมบูรณ์ ของคุณสุวิมล รองชนะเลิศอันดับ ๒ ชีวิตเรียบง่าย โดย พรรณราย เกกีงาม รางวัลชมเชย ๒ รางวัล ภาพ รวมตัวกันจับปลา โดยประภาส ธงอาษา รางวัลชมเชย โดย คุณอาณกร...
รางวัลสื่อเพื่อการพัฒนาชนบท ประเภท “สารคดี” “วัวกี้ วิถีพื้นบ้านของชาวเขาวง” ผลงานของคุณพลวัฒน์ ศรีหาตา

รางวัลสื่อเพื่อการพัฒนาชนบท ประเภท “สารคดี” “วัวกี้ วิถีพื้นบ้านของชาวเขาวง” ผลงานของคุณพลวัฒน์ ศรีหาตา

สร้างพื้นที่เรียนรู้ เติมเต็มการอยู่ร่วมกัน ระหว่างเมืองและชนบท วัวกี้วิถีพื้นบ้านของชาวเขาวง             “ก๊บ กั๊บ ก๊บ กั๊บ”เสียงเกราะคอวัวเฒ่าเคล้าเสียงมะกะโหล่ง “โป้ง เป้ง โป้ง เป้ง”...
รางวัลสื่อเพื่อการพัฒนาชนบท ประเภท “ความเรียงเยาวชน” “บ้านนอกพรุ่งนี้ที่อยากเห็น” ของคุณพงศธร กาญจนกังวาฬกุล

รางวัลสื่อเพื่อการพัฒนาชนบท ประเภท “ความเรียงเยาวชน” “บ้านนอกพรุ่งนี้ที่อยากเห็น” ของคุณพงศธร กาญจนกังวาฬกุล

สร้างพื้นที่เรียนรู้ เติมเต็มการอยู่ร่วมกัน ระหว่างเมืองและชนบท “บ้านนอกพรุ่งนี้ที่อยากเห็น” นายพงศธร   กาญจนกังวาฬกุล    ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕   โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี ๔๒๗ หมู่ ๘ ตำบลเขาใหญ่  อำเภอชะอำ  จังหวัดเพชรบุรี  ๗๖๑๒๐ โทร.๐๘๙ ๖๑๖๔๔๓๘  ...